Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #1370520

Kurumun uzun dönemdeki iş başarısı ve mali yönden istikrarlılığı, kurumsal itibarı ölçmeye yönelik hangi boyutu yansıtır?


Ürün ve Hizmet Boyutu

Performans Boyutu

Yönetim Boyutu

Çalışma Ortamı Boyutu

Yenilik Boyutu


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal itibarı ölçmede kullanılan boyutlar: • Performans Boyutu: Kurumun uzun dönemdeki iş başarısı ve mali yönden istikrarlılığını yansıtmaktadır. • Ürün ve Hizmet Boyutu: Tüketici tatmininin yanı sıra kurumun ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgiyi göstermektedir. • Liderlik Boyutu: Kurumun lider konumu ile ilişkilidir. • Vatandaşlık Boyutu: Kurumun, namuslu davranma, şeffaf olma ve hesap verme zorunluluğu gibi etik konuları içeren sosyal ve çevresel sorumluluğu hakkında kabul görmesi ile ilişkilidir. • Yönetim Boyutu: Kurum ve kamu otoriteleri arasındaki ilişki ile ilişkilidir. • Çalışma Ortamı Boyutu: Bu boyut kurumun, yetenekli ve yüksek vasıflı çalışanları kurum bünyesine dahil etmesi, bu kişileri geliştirmesi ve çalışılan kurumun ortamı ile ilişkilidir. • Yenilik Boyutu: Kurumun özgün fikirler geliştirmesi ve bu fikirleri ürüne dönüştürmesi ile ilişkilidir.

 Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum