Kurumiçi Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #607558

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişimin etkisini belirleyen içsel faktörlerden biridir?


Pazardaki değişimler

Tüketicilerin beklentilerindeki değişimler

Kurum kültürü

Kalite ve standartlar

Rakiplerin fiyatları


Yanıt Açıklaması:

Kurumun iç ve dış hedef kitleyle olan ilişkisinde oluşacak güven bağı, o kurumun kendine has davranışlarını, eğilimlerini, stratejilerini, vizyonunu, misyonunu özetle karakterini net bir şekilde ortaya koymasıyla sağlanabilir. Kurum kimliğiyle ilişkili olan kurum kültürü ise “kurum tarafından benimsenen temel değerler, kurumun çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına kılavuzluk eden felsefesi, kurum üyelerince paylaşılan temel inanç ve varsayımlar, işin nasıl organize edilmesi, otoritenin nasıl kullanılması ve kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin kuvvetli inançlar bütünü” olarak açıklanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum