Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #1054561

Çevreye zarar verecek mal ve hizmetlerin üretimini ve satılmasını durdurmalı ve tüketicilerimizi mal ve hizmetlerin çevreye etkileri hangi CERES ilkelesi başlığı altında tanımlanmıştır? 


Yönetim Taahhütleri

Kamuyu Bilgilendirme

Enerji Tasarrufu

Mal ve Hizmetlerin Güvenirliliği

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı


Yanıt Açıklaması:

Akademisyenler, Çevrecileri işadamları ve tüketicilerden oluşan bu topluluk CERES ilkelerini bir rapor halinde sunmuştur. Amaç, işletmeleri sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda çevre yönetim sistemlerini uygulamaya teşvik etmektir. Bu prensipler şirketlere çevre konusunda rehber olmayı
amaçlayan on maddeden oluşmaktadır. Çevreye zarar verecek mal ve hizmetlerin üretimini ve satılmasını durdurmalı ve tüketicilerimizi mal ve hizmetlerin çevreye etkileri konusunda bilgilendirmeliyiz, Mal ve Hizmetlerin Güvenirliliği ilkesi başlığının tanımıdır. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum