Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #485912

Aşağıdaki pazarlama uygulamalarından hangisi gönüllülük esasına dayalı olarak işlemektedir?


Toplumsal pazarlama

Yeşil pazarlama

Amaca yönelik pazarlama

Kurumsal pazarlama

Sosyal pazarlama


Yanıt Açıklaması:

Toplumsal pazarlama ile zaman zaman benzer anlamda kullanılan bir diğer kavram da sosyal pazarlamadır. Aslında toplumsal pazarlama ile sosyal pazarlama arasında anlamlı farklılıklar vardır. Toplumsal pazarlamanın bir zorunluluk olması gerektiği, sosyal pazarlamanın ise; gönüllülük esasına dayalı olarak işlediği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum