Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #485943

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iş ahlakına duyulan ihtiyacın artmasına neden olan işletme dışı faktörler arasındadır?


Kar maksimizasyonu amacına sosyal sorumluluk amaçlarından daha fazla önem verilmesi

Çalışanların, işletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin ahlaki değer yargıları

Çıkar çatışmaları

Denetim ve yaptırım mekanizmalarındaki aksaklıklar.

Ekonomik yapının işletmeleri ahlaksızlığa sevk etmesi.


Yanıt Açıklaması:

İş ahlakı, iş hayatını düzenlemede yasaların çizdiği sınırların ötesinde etkiye sahiptir. Bu bağlamda yasaların yetersiz kaldığı alanlarda iş ahlakı düzenleyici rol oynayabilmektedir. İş ahlakına duyulan ihtiyacın artmasına neden olan faktörler iki gruba ayrılabilir. Bunlar; (1) işletme dışı faktörler ve (2) işletme içi faktörlerdir. İşletme dışı faktörleri; (a) hayat tarzlarındaki değişimin tüketimde neden olduğu aşırı artış, (b) kitle iletişim araçlarındaki gelişiminin ortaya çıkardığı kültürlerarası etkileşime bağlı olarak kültürlerde gözlenen hızlı değişim, (c) adalet mekanizmasındaki aksaklıklar, (d) haksız kazanç yollarındaki artış, (e) toplum ahlakının zedelenmesi, (f) ekonomik yapının işletmeleri ahlaksızlığa sevk etmesi olarak sıralanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum