Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #487006

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada sosyal sorumluluk konularını içeren genel başlıklar altında yer almaz?


Ekonomik kalkınmaya katkı

Kaynakların etkin kullanımı

Talebe uygun mal ve hizmet üretimi

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Müşteri memnuniyetinin sağlanması


Yanıt Açıklaması:

Pazarlamada sosyal sorumluluk konuları genel başlıkları itibariyle şu şekilde sınıflandırılmaktadır: Ekonomik kalkınmaya katkı, kaynakların etkin kullanımı, talebe uygun mal ve hizmet üretimi, aşırı ve gereksiz maliyetler, aldatıcı ve anlaşmalı fiyatlandırma, aracı kurumlarla ilişkiler, yanıltıcı ve baskıcı tutundurma ile satış çabaları, satış sonrası hizmetler, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi, çevrenin korunması, toplumsal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum