Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #887095

  1. 1950 yıllarında popüler olmaya başlamıştır.
  2. Günümüzdeki anlamında kullanımının temelleri A.B.D.'de atılmıştır.
  3. 1980'lerle birlikte zorunluluk halini almıştır.
  4. 1990'larda küreselleşme etkisiyle tüm dünyaya yayılmıştır.

Küreselleşme sürecinde sosyal sorumluluk anlayışının tarihsel gelişimiyle ilgili yukarıda yer alan ifadelerden, doğru olanların numaralarının tamamını içeren seçenek hangisidir?


I, II, III

II, III. IV

I, II

III, IV

I, IV


Yanıt Açıklaması:

1950’li yıllarda popüler olmaya başladığı görülmektedir. Altmışlarda ABD’de günümüzde kullanılan sosyal sorumluluk kavramının temelleri atılmaya başlanmıştır. Yetmişli yıllarda sosyal sorumluluk kavramında küreselleşme rüzgârının etkileri ortaya çıkmaya başlamıştır.Seksenli yıllarda sadece kar elde etmeye yönelik bir faaliyetin yeterli olmadığı sonucunuu varılmıştır. Bunun sonucunda işletmelerin,  çevreye, topluma, doğaya, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu kabul edilmiştir. Bu yöndeki katkıların kurum itibarına olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk 1990'lı yıllarda işletmeler için olmazsa olmaz bir  durum haline gelmiştir. KSS günümüzde sadece çokuluslu büyük işletmeler için değil;küçük ve orta ölçekli işletmeler için de bir zorunluluk halini almıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum