Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #887176

CERES raporuna göre, çevreyle ilgili faaliyetlerden üst yönetimin haberdar edilmesi ve çevreye karşı duyarlı olmalarının sağlaması hangi ilkeyi açıklar?


Denetim ve Raporların Ön Hazırlanması

Yönetim Taahhütleri

Mal ve Hizmetlerin Güvenirliliği

Kamuyu Bilgilendirme

Atıkların Azaltılması ve Yok Edilmesi


Yanıt Açıklaması:

Yönetim Taahhütleri: Çevreyle ilgili faaliyetlerden üst yönetimi haberdar etmeli ve çevreye karşı duyarlı olmalarını sağlamalıyız. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum