Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 14.Soru

14.Soru
Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 14.Soru
transkript: 14_Top|um tabanlı afet hazırlığı ile ilgılı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bireyler verilen afet eğitimlerine katılmaya gönüllü obmabıdrrv B) Topium muhîeme? tehlikeler hakkında eğmimeli ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturulmahdır C) Merkezi yönetim afet anında halkın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürv D) Özel sektör kendi müdahale ekiplerini kurmayıp gereklı merciilere bu görevi bırakmalıdır. E) Bireyler kendi yaşam aîanlarındaki tehlikeler konusunda biîgiîendirilmeîidır
Yorumlar
  • 0 Yorum