Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 17.Soru

17.Soru
Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 17.Soru
transkript: 17, Kentsel yerleşimlerin fizıı alt yapısı oluşturulurken yer seçimi kriterleri ve yapılaşma standartlarının belirlend zarar azaltma aracı aşağıdakilerden hangisı ır? > ) Veri tabanı oîuşturulması ) Mevzuat ) Sigorta ) ) UGUZ Mıkro ölçekli haritalar Acil mudahale planları m
Yorumlar
  • 0 Yorum