Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: 9. ------- Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçektekı afet ve acıl durumlara etkın müdahale açın gorev alacak kamu kurumîarı. ozel sektör. sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişwleri Kapsamakta ve operasyon riskierim en aza mdirecek bır sistem olarak kabul edibmektedir. Bu cümlede hoş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? > ) Türkiye Afet MüdahaIe Plan» ) Turkıye Erken Mudahaie Planı ) Erken Uyarı Pîanı ) GOW Hazırlık Planı E) Zarar Azaltma Planı
Yorumlar
  • 0 Yorum