Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17. |. Kaynakların ağırlıklı olarak acıl müdahaîe ve ön iyileştrrme gwbi geçici seçeneklere harcanması ||. Afetten etkilenen nüfus içm geçici barınma amaçlı yer değiştirmenin asgan düzeyde tutuîması III. Geçwci barınma süresinin baştan planlanmaması ve kalıcı yerieşime geçişie bütünleşmilmemesi |V. Afetten etkilenen nüfusun geçim kaynaklarını iywleştiren bir barınma düzeninin desteklenmesw Yukarıdakilerden hangisilhangileri afete müdahale sürecinde yapılan eksik ya da hatalı değerlendirme ve uygulamaların kalıcı iyileştirmeyi geciktirmesine örnek gösterilebilir? A) Yalmzl B) Yalmz || C) Yalmz |V D) Ive ||| E) l|ve|V
Yorumlar
  • 0 Yorum