Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: - başla fıziksel, ekomomik ve sosyal kayıplaf olmak üzere farklı sektörlerde ve alanlarda Kaywpbara yol açan, msanoğlunun günîük yaşamına ve çevresıne zarar veren, sosyal hayatı kesınliye uğratan ve ani olarak geîişen olayîardwr. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? > ) Rısk ) Aîet ) Kaos ) Acil durum E) Kriz Dom
Yorumlar
  • 0 Yorum