Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Afet Yönetimi 1 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 1. Müdahaleye Hazırlık K Afetten etkilenen nüfusun temel ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmaya başlandrğı süreli destek faaliyetlen 2 Acil Mudahale L. Olay seviyesine göre ve önceden belirlenen gorevlendırmelere uygun olarak bölgeye hareket etme 3. Ön iyileştirme M. Netten etkilenen nufusun ve operasyonun acil olan ihliyaçlannı belirleme ve kar ılama faaliyetlerı Bu tabloya göre afete müdahale süreçleri ve gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili doğru eşleştirme verilmiştir? 1-M, 2-K, 3-L 1-L, 2-M, 3-K 1—K, 2—L, 3—M 1—L, Z—K, 3—M 1-K, 2-M, 3—L aşağıdakilerden hangisinde
Yorumlar
  • 0 Yorum