Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367589

İlk defa “İnsan haklarına dayanan devlet" anlayışına yer veren bu Anayasa ile hürriyetler çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Anayasa temel hak ve hürriyetler bakımından bireyi esas almıştır. Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu belirtilmek suretiyle, siyasi iktidarın arzu ve takdirine göre yok edilemeyeceği tabi hak ve hürriyetler benimsenmiştir. Bu özelliklere sahip Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?


1961 Anayasası

1924 Anayasası

1909 Anayasası

1982 Anayasası

1876 Anayasası


Yanıt Açıklaması:

Bütün Temel Hak ve Hürriyetleri, bireyin temel alınmasını, çağdaşlığı, sosyal ve ekonomik hakları en geniş şekilde düzenleyerek güvence altına alan hatta, kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunulmayacağını 1961 Anayasası düzenlemiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum