Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367962

AY m. 13 doğrultusunda, temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabildiğine göre, temel hak ve hürriyetleri sınırlamaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?


Başbakan

TBMM

Cumhurbaşkanı

Mahkemeler

Yargı


Yanıt Açıklaması:

AY m. 13’e göre, temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir. Şu hâlde, temel hak ve hürriyetleri sınırlamaya yetkili makam yasama organı, bir diğer deyimle TBMM’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum