Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1368055

Aşağıdakilerden hangisi kişinin maddi ve manevi varlığı ile ilgili olan ve serbestçe geliştirilmesi amacını güden hürriyetler arasında sayılamaz?


kişi dokunulmazlığı

zorla çalıştırma yasağı

özel hayatın gizliliği

konut dokunulmazlığı

Yeterli konut hakkı


Yanıt Açıklaması:

Kişi hak ve ödevleri, kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve hürriyetlerdir.
Bunlara “koruyucu haklar” da denilir. Bunlar Anayasamızın “kişinin hakları ve ödevleri”
bölümünde düzenlenmiştir. Kişinin maddi ve manevi varlığı ile ilgili olan ve serbestçe
geliştirilmesi amacını güden bu hürriyetler arasında “kişi dokunulmazlığı” (m. 17), “zorla
çalıştırma yasağı” (m. 18), “özel hayatın gizliliği” (m. 20), “konut dokunulmazlığı” (m. 21),
“haberleşme hürriyeti” (m. 22), “yerleşme ve seyahat hürriyeti” (m. 23), “din ve vicdan
hürriyeti” (m. 24), “düşünce ve inanç hürriyeti” (m. 25), “basın hürriyeti” (m. 28), “dernek
kurma hürriyeti” (m. 33), “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” (m. 34) gibi hak
ve hürriyetler sayılabilir

Yorumlar
  • 0 Yorum