Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367655

Aşağıdakilerden hangisi oğrudan doğruya Batılı devletlerin baskısı ile yapılan ve Müslüman ile Hıristiyan tebaa arasında eşitlik getirmiştir?


1876 tarihli Kanun-u Esasî

1875 tarihli Adalet Fermanı

1856 tarihli Islahat Fermanı

1961 Anayasası

Tanzimat Fermanı 


Yanıt Açıklaması:

Doğrudan doğruya Batılı devletlerin baskısı ile yapılan ve Müslüman ile Hıristiyan tebaa arasında eşitlik getiren 1856 tarihli Islahat Fermanı ile, artık din ve mezhep farkı kalkmış, bütün Osmanlılar eşit duruma getirilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum