Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1368069

Aşağıdaki şıklardan hangisinde "düşünce hürriyetini oluşturan üç temel öğe" doğru verilmiştir.


Haber Alma, Bilgi Edinme - Din Hürriyeti - İfade Hürriyeti 

Haber Alma, Bilgi Edinme - Kanaat Hürriyeti - İfade Hürriyeti 

Haber Alma, Bilgi Edinme - Kanaat Hürriyeti - Vicdan Hürriyeti 

Toplanma Hürriyeti - Kanaat Hürriyeti - İfade Hürriyeti 

Haber Alma, Bilgi Edinme - Kanaat Hürriyeti - Örgütlenme Hürriyeti


Yanıt Açıklaması:

Düşünce (ifade) hürriyeti teorik olarak, düşüncelere ve bilgilere ulaşma, (haber alma, bilgi
edinme) düşüncelerinden ötürü kınanmama (kanaat hürriyeti) ve düşüncelerini açıklama,
yayma ve başkalarına aşılama (ifade hürriyeti) gibi üç temel ögeden oluşur. Düşünce
hürriyeti ve din ve vicdan hürriyeti ile düşüncelerin açıklanması ve yayılması hürriyeti
uluslararası, bölgesel ve ulusal insan hakları hukuku metinlerinde ayrı ayrı maddelerde
düzenlenmiştir. 1982 Anayasası’nda da uluslararası ve belgesel metinlerde olduğu gibi,
din ve vicdan hürriyeti 24, Düşünce ve kanaat hürriyeti 25, düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti ise 26. maddelerde düzenlenmiştir

Yorumlar
  • 0 Yorum