Anne Baba Eğitimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
Anne Baba Eğitimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: Anne baba eğitim programlarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) Anne babaların çocukların ilk ve sürekli öğretmenlerı olduğu düşüncesiyle hazırlanırlar. Ortak nokıalan, anne babaların çocuklarıyla nasıl sağlıklı ıllşkiler kurabileceklerini cgrenmelerıne yardım etmektir. Yeterli bilgi ve beceriye sahip ogretmen, psikolojik danışman, psikolog veya sosyal çalışmacılar iarafından gerçekleştirilirler. Sosyal öğrenme yoluyla gerçekleşiirilmelerı esastır. Bu programlarla ilgıli olarak birbirinden farklı bırçok yaklaşım bulunmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum