Anne Baba Eğitimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru

18.Soru
Anne Baba Eğitimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru
transkript: 18. Aşağıdakilerden hangisi travmatik yaşantı geçiren çocukları destekleyici bir okul ortamı için uygundur? A) Çocuklarm okulda bir öğretmene bağîanmalarını sağlama Çocuklarm duygu ve düşüncelerini oyun etkinlikleri ile ifade elmelerim sağiama Boş zaman etkinlikleri ile bu çocukların diğer çocukîardan akademik olarak gen kaîmalarını önleme Okuldan görsel ve sesie ilgwli uyaran zengmlığı yaratma Çocuklann yaşadıklarını unutmalarına yonelık öğüt verme
Yorumlar
  • 0 Yorum