Anne Baba Eğitimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Anne Baba Eğitimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12_ Stratejik Aile Danışması Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kuramda aıle yaşam dongUSü kavramı kullanılır. B) Ailede hiyerarşinin bnemsiz olduğu öne sür' ur. C) Ailenin sibernetik olması onu tehlikelerden korur D) Sağlıklı ailede üyelerin her biri yönetici konumundadırv E) Sağlıksız aılenin nasıl Dluşluğu üzerinde odaklanır.
Yorumlar
  • 0 Yorum