Anne Baba Eğitimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 16.Soru

16.Soru
Anne Baba Eğitimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 16.Soru
transkript: 16_ Yetişkinlik dönemindeki fiziksel değişim İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Göz merceklennın esneklığw 30*Iı yaşlardan wtibaren kaybolur. B) Kas gucu, tepkı zamanı, duygusaî keskinlik 20 yaşından itibaren zayınamaya başlar, O) Kaîbin performansının azalması 30*Iu yaşlarda başlan D) Yetışkmlığın ılk yuları ıle bırlıkte nzıksel yetemkîerde azalma behrgindir. E) Yeuşkmliğm ılk yıHarında nziksel yeterlıkler en iisi düzeydedir
Yorumlar
  • 0 Yorum