Anne Baba Eğitimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Anne Baba Eğitimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Psikoana k Aile Danışması Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ailede problem sevgi ve şiddet ikneminden ortaya çıkar. 8) Aılede cınsel taciz varsa pişmanlık ve bağışlanma güdüsü onaya çıkar. C) SalvadorMuniohin 'arafından geliştimmiştir D) Çocukluk yıllarında anede yaşananlar kuramda üzerinde duruîan bgelerdir. E) Düşuk sosyo-ekonomık düzeydekı aileler dıkkate alınarak gehşwilmışlm
Yorumlar
  • 0 Yorum