Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: 2. Aileye ilişkin kuramlardan Sosyal Değişim Kuramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) NesiHerin yeniden ürenrm üzerinde durulan bir konudur B) Ailemn yaşanan çatışmayı çözerek ivme kazandığı görüşünü içerir. 0) Temehnde yararcmk ilkesi yer ahr. D) Bireylerin sosyal yaşamda kendilerinin ve diğerîerinin roller aracılığıyla şekilîendwği fıkrinı wçerirv Ailedeki roller üzerinde durur.
Yorumlar
  • 0 Yorum