Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20. Travmatik tepkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) Travmatik oiaylara her çocuk aynı tepkilen verir. Travmatik yaşantı sonrasında çocuklar bir önceki geiişimsel basamağa gerileyebiiir. Travmatik olaylardan sonra koşuiların duzelmesiyle birlıkte travmatik tepkiler yelişkınierde azalırken çocuklarda azalmaz. Travmatık Diaylarda çocukiar ve yetışkmler birbırınden apayn tepkıier verırier. Travmatik olaylara çocukların verdikleri tepkiler anormal kabul edilmekîedır.
Yorumlar
  • 0 Yorum