Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Yetişkin eğitimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Günümüzde toplumlar yetişkin eğitimini yaşam boyu öğrenmenin bir parçam oîarak görmektedir. Yetişkinler yen' " bakmamaktadırlar. Yetişkinlerde yenı öğrenmeleri sağiamak oîdukça güçtür. Yetişkin eğitimi örgün eğitimin bir parçası hana eşdeğeri olarak görülmektedir. Yetişkin eğitirm faahyetleri geneîhkle resmi kurumlar aracwlığıyla yürütülür. renme yaşantılarına sıcak
Yorumlar
  • 0 Yorum