Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıda ıerden hangısı Anne Baba Eğı im Programlarının ortak noktasıdır? A) B) C) Anne babaların şımdiye kadar çocuklarına ilişkın onaya koydukları uygulamaların neden başarısız olduğunu anîamalarına yardımcı olmak Anne babaların çocukîarmın ıçinde bulundukları gelişim dönem! özellikleri çerçevesinde değerlendiriimesmi sağlamak Anne babaların çocukkarmın davramşîannı nasıl şekillendirebileceklerini öğrenmelerini sağlamak Anne babaların çocukları ile nasıl sağlıklı ilışkiler kurabileceklerirıı öğrenmelerine yardımcı olmak Anne babaiarm problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeîerine yardımcı oîmak
Yorumlar
  • 0 Yorum