Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 13.Soru

13.Soru
Anne Baba Eğitimi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 13.Soru
transkript: 13, Aşağıdakilerden hangisi Anne Baba Eğ im Programlarının ortak noktasıdır? A) B) C) D) Anne babaların çocuklarının davranışlarını nasıl şekıllendirebileceklerini öğrenmelerini sağiamak Anne babaiarın çocukları ile nasıl seğhkh ibişkiler kurabileceklenni öğrenmeîerine yardımcı olmak Anne babaların çocuklarının içinde bulundukîarı gelışım dönemi özelliklerı çerçevesmde değerlendırilmesıni sağlamak Anne babaların problem çözme ve karar verme becenlerinı geliştırmelerıne yardmcı olmak Anne babaların şimdiye kadar çocuklarına ilişkin ortaya koydukları uygulamatann neden başarısız olduğunu anlamalarına yardımcı oimak
Yorumlar
  • 0 Yorum