Anne Baba Eğitimi 2016 - 2017 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Anne Baba Eğitimi 2016 - 2017 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Üç yıllık evlı olan A kişisı evlıhgı süresince eşine duyduğu güven zedeienmiş ve evin maddL manevi tüm sorumîuluklarım yerıne getırmek zorunda kalmıştır A kişisi üç yıllık evliliklerini gözden geçirmiş ve eşiyle evlı kalmanın getireceği maliyetm, evlilikten eîde ettiği yarardan daha fazla olduğuna karar vererek eşinden boşanmıştır Yukarıdaki duruma göre, A kişisinin içinde bulunduğu duruma odaklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyaldeğişim kuram» B) Çatışma kuramı C) Yapısa! rşlevcı kuram D) Aile gelişwn kuramı E) Sistem kuramı
Yorumlar
  • 0 Yorum