Anne Baba Eğitimi 2017 - 2018 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Anne Baba Eğitimi 2017 - 2018 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Aile kurumuna alternatif yapılarla ilgıı aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) 0) Tek ebeveynîi yapılarda çocukların sağlıklı büyüdüklerine ilişkin araştırma bulguları vardır. Kıbutz yapısı ılk kez Amerıka’da gelişmış olup, bırçok ülkeye yayılmışlwr. Yasa olarak evlenmemiş çimerin oluşturduğu yapılar İtalya'da yaygın olarak görülmektedirv Aıle kurumuna akernatıf yapılar 1930’lardan itibaren belirmeye başlamıştır. Tek ebeveynli yapılan bir boşanma sonucu ya da yasal evlılik süreci yaşamamış çiftlerın tercihleriyle oluşun
Yorumlar
  • 0 Yorum