Anne Ve Çocuk Beslenmesi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Anne Ve Çocuk Beslenmesi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Aşağıdakilerden hangisi çocukların beslenme E indeki genel ilkeler arasında yer almaz? A) Beslenme eğmmme çok erken yaşîarda başıanmaııdw B) cocukıarm haıah nesın seçwmw onıenmeııdw c) Bes>enme eğııımınde en emu yontem buyuklerın cocukıara ıyw ornek nîmaîarıdır. D) cocuMann oğun atlamasma lzm venımehdw E) Çocuğun buyumesı ızlenmslıdır
Yorumlar
  • 0 Yorum