Anne Ve Çocuk Beslenmesi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Anne Ve Çocuk Beslenmesi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Aşağıdaki rden hangisi, Türkıye'dekı n-s yaş çocuk öıümıennın başlıca nedenleri arasında yer alır? A) erwauşukıer B) Kuna] C) wshauıhesıaııkıar D) Beslenmeye bağlı zayw'hk E) Beslenmeye bağlı sışmanlık
Yorumlar
  • 0 Yorum