Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Osmanlı donanması bu savaşla büyük bir fayda sağlamıştır. 8) Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli haikla beraber geçırdiklerı ılk savaş deneyimidir. C) Mustafa Kemai Atatürk binbaşıliğa ierfı etmışiır. D) Bu savaş Tür'k-Italyan Savaşı olarak da bilınir. E) Enver Bey yarbaylığa terfı eimiştir
Yorumlar
  • 0 Yorum