Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13. 1914 MecIİs-i Mebusan'ı İle İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? II Meşrutiyet döneminin en kısa ömürlü meclısıdir. Ilk gerçek anlamda çok panıh seçim olma özellığini taşır. Seçimler çok padilı seçimler şeklinde olmuştur. Mecliste sadece Ittihat Ve Terakki Partisi mensupîarı yer almıştır. Misak—ı Milliyı kabul eden meclistir.
Yorumlar
  • 0 Yorum