Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15.1905-1912 Meclis'i Mebusan'ı İle İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) |I Meşrutiyelın ilanı sonrası yapılan Hk geneî seçımlerle oluşmuştur. B) Sopalı seçim>er sonucunda oluşan meclistir. C) Seçime Inihat ve Terakki'nm yanı sıra Ahrar Fırkası da katılmıştrrv D) 1909 Anayasa düzenlemelerini yapmıştır. E)Feshedi1rnek suretwyle vaktmden önce kapatılmışnr.
Yorumlar
  • 0 Yorum