Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan uygulamalardan hır A) B) C) D) E) ? Ilköğretimin iîk defa zorunîu hale getirilmesi Muzıka-ı Hümâyun'un açvîması Fransızca eğitim veren Galatasaray Sullanisi'nin açılması Mühendıshane-i Bahr—i Hümâyun'un açılması Mekteb-ı Harbiye'nin açwlması
Yorumlar
  • 0 Yorum