Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: 3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan _i_||_( gi şımlerden biridir? A) Mechs-ı Mebusan'ın açılmasw B) Mechs—ı Ayan’ın açılması C) Saltanat Şurasımn kurulması D) Muhasılhk Medislennin kurulmasw E) Meşveret Meclislerinin toplanması
Yorumlar
  • 0 Yorum