Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 6.Soru

6.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıdakilerden han coğrafi keşiilerin sonuçlarından biri değildir? A) B) C) D) E) Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem kazanması Avrupanın ekonomik, kültürel ve dinî yapısında buyük değışıkhklerın olması Avrupa'nın Osmanlı Devletfne olan bağımlılığmın anmasw O zamana kadar zenginlik kaynağı olan toprağrn yerini altın ve gümüşün alması Arnenka’mn altın ve gümüşünün İspanya'da nyalları anüs! etmesı
Yorumlar
  • 0 Yorum