Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 2.Soru

2.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 2.Soru
transkript: 2. 1581'de ilan edilen kararname ile alacaklarına karşılık, Osmanlı Devleti'nin vergi toplama yetkisinin bir kısmına ve bazı önemli gelir kaynaklarına, el koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhasebat-ı Umumiye Müdürlüğü B) Duyun—ı Umumiye İdaresi C) Divana Muhasebat Meclisı D) Maîiye Nezaret! E) Defterdarhk
Yorumlar
  • 0 Yorum