Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20_Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında cihat fetvasının |slam dünyasında etkili olamamas ın nedenlerinden biridir? lngilterehin 20—30 yıldır halifeye karşı propagandalar yapması Hahfelerin eğıtimsız oîması Haîifelenn kurallara uygun seçilmemesi Osmanlıcılık polıtikasının benimsenmesi Osmanlı yoneticı1erımn Araplara kotu muamele etmesı
Yorumlar
  • 0 Yorum