Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 3.Soru

3.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2016 - 2017 Ara Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yenileşme hareketlerinden biri değil 'r? A) B) C) D) E) İîk nüfus sayımının yapılmasa Istanbul'da ilköğretimin zorunlu hale getirilmesı Mk demiryolu ağının yapılması Takvwm-i Vekayi gazetesmin çıkarılması Posıa teşkilatının kuruîması
Yorumlar
  • 0 Yorum