Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 10.Soru

10.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 10.Soru
transkript: 10_ Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan biri deg“ ildir? Heyet-i Temsiliye'nin genişletilmesı Mudafaa-ı Hukuk Cemiyetîerının tek çatı altında topıanmasr Manda ve hwmayenin kabul edilmemesw Ankarada TBMMnın açılması Mebusan Meclisw'nin toplanması
Yorumlar
  • 0 Yorum