Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 14.Soru

14.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 14.Soru
transkript: 14. Ahmet Mithat Efendi'nin 1879'da yazdığı “Ekonomi Politik“ adlı kitabında ele aldığı & önemli konu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni vergıler kcnulmasw B) Osmanlw ekonomisinin azınlıkîar (arafından yağma edilmesı C) Htizam sisteminde reform yapılması D) Devaîüasyonun ülke ekonomwsini etkilemesw E) Kar| Marks'ın "Kapital" adh esenni eleşwmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum