Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 6.Soru

6.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 6.Soru
transkript: 6_ Birinci İnönü Savaşı'nda kazanılan zaferin % önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) IStanbul Hükümeti'mn TBMM'yi resmen tamması B) İtilaf Devletleri'nin Mwsak-ı Milli'yi kabul etmesı C) Mustafa Kemaî Paşa'nm başkomulanlığa gelirilmesi D) Düzenlı ordunun kuruömasma hız verılmesi E) TBMM'nin Londra Konferansı'na davet edilmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum