Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12,Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biri deg“ ildir? A) B) C) D) E) İîk matbaanın kurulmasw İstanbul'da lalenin çokça yetıştirilmesr Baıı tarzı üretim biçımme ağırlık verilmesi Tercume heyetlennın kuruîması İîk gazetenin çıkerwlması
Yorumlar
  • 0 Yorum