Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 4.Soru

4.Soru
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 2017 - 2018 Ara Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Rusya'nın Birınci Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Brest — Lnovsk B) Sen Jerman C) Trıanon D) Versay ) rn Nöyyr
Yorumlar
  • 0 Yorum