Çalışma Ekonomisi 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Neo-Klasik İktisatçılar tarafından Ileri sürülen ve isgücü pıyasalarında bireylerden kaynaklanan ücret varkııııkıannın nedenlerıni de acıkıayan (enri asağıdakılerden hangısıdir? A) Denge Teonsw B) Beşen Sermaye Teurısı c) UcretFonu Teonsw D) Dogamoreıîeonsı E) Artık DeğerTeorısw
Yorumlar
  • 0 Yorum