Çalışma Ekonomisi 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13v İslerın ıstenmeyen nzeıııkıerınııaımin etmek amacıyla işcılere lazladan ücreı verılmesıne ne ad verılır? A) rkramıye B) Telaü edrm ucret iarklıhğı 0) Maaş D) Yan odeme E) an
Yorumlar
  • 0 Yorum