Çalışma Ekonomisi 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Çalışma Ekonomisi 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16- Aşağıdakilerden hangisi emek talebinin dıger üretim faktörlennın fiyatlarındakı değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir? A) Emek talebmm çapraz Ucret esnekiığw B) Dığer nıeum faktorlerımn arz esneklığı c) Dığer urenm ıakıorıenmn wkame esnekhğı D) Emek talebmm ucreı esnekhğ< E) Magma lekmk wkame oram
Yorumlar
  • 0 Yorum